Wat wil je ten diepste?

 

puzzelWellicht heb je het gevoel dat je iets essentieels mist ….. ?

alsof je je volledige potentieel niet leeft …..

aan iets fundamenteels voorbij gaat….

maar ….

misschien weet je niet precies wat dat “iets” is  …. ?

 

Wellicht herken je een aantal van deze zoekbewegingen?

 

Je hebt vervulling gezocht in uitdagender, interessanter, mooier, groter, beter, meer ….. ?

Je hebt vrijheid gezocht in je relatie tot je omgeving …. ?

Je hebt liefde gezocht in een partner ….?

Je bent een innerlijke zoektocht gestart …..?

Je hebt aan jezelf gewerkt en je hebt verschillende “spirituele paden” bewandeld ?

Je hebt jezelf gezocht in verschillende persoonlijke en/of spirituele ontwikkel -of verbeterprogramma’s ?

Wellicht heb je gevonden wat je zocht ?

Misschien heeft het je veel gebracht maar heb je ondanks al je inspanningen het gevoel dat je aan iets essentieels in jezelf voorbij gaat ….

Dat het je allemaal niet brengt wat je ten diepste zoekt ….

 

Her-kenning?

 

Wellicht heb je weleens , als een soort aanmoediging of uitnodiging, een glimp opgevangen van de stralendheid van jouw essentie?

een ervaring van eenheid ……….
alles is goed zoals het is …..
onvoorwaardelijke grenzeloze liefde voor al wat is….
grenzeloze vrijheid en vervulling …
bliss …

en misschien viel het je op dat je er helemaal niets voor hoefde te doen?

Jouw essentie kon voor een moment stralen zonder dat je JEZELF in de weg zat,
een moment zonder dat je JEZELF beperkte.

Stralen vanuit jouw onverdeelde (non-duale) essentie….
niet gefilterd door een “ikje” die er vanuit een relatief duaal perspectief iets van vindt.

Na dergelijke ervaringen zou er zomaar (weer) een zoekbeweging kunnen ontstaan om antwoord te vinden op de vraag: “wat moet ik doen om deze bliss-volle (eenheids)ervaring weer op te roepen”?

Met een dergelijke zoekbeweging van het “ikje”  zou je JEZELF wederom in de weg kunnen gaan zitten …

De uitnodiging is …
ont-dek wat je werkelijk BENT en sta jezelf toe volledig te voelen wat IS en de illusies en patronen te herkennen en los te laten die jouw oneindigheid en stralendheid beperken.

Voor meer informatie zou je kunnen kijken bij zelfrealisatie en uitnodiging.

Just Be, Feel Free and Enjoy!