Uitnodiging

 

demolitionWellicht voel je dat je aan iets essentieels in jezelf voorbij gaat en voel je intuïtief dat er “meer” is.  Er is wellicht een  diep  verlangen om DAT  in jezelf te vinden ….

Dit diepe verlangen kan de benodigde motivatie geven om, “voorbij” het persoonlijke, je ware ZELF te ont-dekken. Het ZELF wordt zich dan bewust van ZICHZELF (Zelfrealisatie)

Deze her-kenning van jouw essentie,  geeft een directe reactie in je energiesysteem en zal doorwerken op alle niveaus (mentaal, emotioneel en spiritueel).

Met de her-kenning van jouw essentie zal je energiesysteem natuurlijkerwijs uitgenodigd worden om zich te bevrijden van mentale beperkingen en emotionele verkrampingen.

Je zou kunnen ervaren dat wat je als persoon in je leven ten diepste steeds hebt gezocht (zoals bijvoorbeeld vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en een gevoel van één ZIJN met al wat is) de natuurlijke bijproducten van de her-kenning van jouw essentie zijn.
Gratis beschikbaar en van niets afhankelijk!

Regelmatig zijn er bijeenkomsten (zie agenda).
De meeste mensen die naar een bijeenkomst komen,
ervaren de uitnodigende energie (sacred space) die voelbaar is in de ruimte,
ervaren dat het denken/piekeren natuurlijkerwijs tot rust komt,
ervaren een diepe ontspanning en
voelen het verlangen van hun hart om meer en meer te openen.

De uitnodiging in een bijeenkomst is het ZELF te her-kennen en als persoon niet je best te gaan doen maar vooral jezelf toe te staan om zonder inspanning op een dieper niveau te ervaren, te voelen, te ont-dekken……

Je bent van harte uitgenodigd om in een bijeenkomst eens te komen ervaren of er in jou iets resoneert…