Uitnodiging

 

demolitionHet realiseren van wat je werkelijk BENT is geen proces dat volgens een aantal vaste stappen doorlopen kan worden.

Vaak is er een sterk verlangen om “het” te vinden en men gaat actief op zoek. Op zoek naar dingen die gedaan kunnen worden om “het” te bereiken.

Het goede nieuws is DAT, wat je ten diepste zoekt, er al is. Her-ken wat je werkelijk BENT en ont-dek waar je JEZELF beperkt.

Na het her-kennen kan het van belang zijn jezelf toe te staan om dat wat her-kend is volledig in je energiesysteem door te laten werken zodat je meer en meer JEZELF kunt ZIJN.

Transformatie en healing van het energiesysteem vindt natuurlijkerwijs plaats door bewust ZIJN van bewustzijn.

Wanneer je energiesysteem wordt uitgenodigd om dat wat her-kend is volledig door te laten werken zal het leven zich meer en meer verdiepen …..

komt meer en meer in een natuurlijke flow ….

de illusie van afgescheidenheid lost op …..

denken maakt plaats voor weten …..

horen wordt luisteren en ….

kijken wordt zien.

 

Bijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst zul je uitgenodigd worden DAT wat je werkelijk bent te her-kennen.
Een bijeenkomst wordt gedragen door een “energie” (om het maar even een woord te geven).
De uitnodiging is je open te stellen voor deze “energie”.

Na binnenkomst merken de meeste mensen, na enige ontspanning, vrij snel deze uitnodigende “energie” op.  Vandaar dat we de bijeenkomst ook beginnen in stilte (met een muziekje). De uitnodiging is dan jezelf toe te staan om deze energie in je hele wezen door te laten werken. Net een beetje zoals wanneer je een niet trillende stemvork in nabijheid brengt van een trillende stemvork. De niet-trillende stemvork gaat dan spontaan  trillen in de frequentie van de trillende stemvork.

Voordat je eventueel ingaat op de uitnodiging is het lezen van de bijsluiter van belang.

Bijsluiter:
Tijdens de bijeenkomst  kan,  bij een aantal mensen,  de her-kenning van DAT wat je werkelijk bent  o.a. de volgende bijwerkingen geven:
–  problemen in je hoofd lossen spontaan op
–  het ontbreekt je aan het vermogen om  nieuwe problemen te bedenken
–  een intense ervaring van geluk zonder reden
–  een eenheidservaring met intense gevoelens van onvoorwaardelijke  liefde

Bij de meeste mensen verdwijnen deze bijwerkingen na de bijeenkomst weer vrij snel. Bij een klein aantal mensen blijft het wat langer hangen.

Intense gevoelens van geluk en onvoorwaardelijke liefde zijn ervaringen. Je kunt dus gerust zijn, deze bijwerkingen lossen op enig moment weer spontaan op. Een kenmerk van een ervaring is namelijk dat het niet blijft. Het komt en het gaat.

Het vermogen om problemen in je hoofd te bedenken kan echter blijvend worden aangetast.
Dit geldt ook voor het vermogen om onrustmakende verhalen in je hoofd serieus te nemen.

Wat verder kan blijven is de her-kenning van DAT wat je werkelijk bent en de realisatie dat DAT  de essentie is van al wat is.