vogel

Op zoek naar VRIJHEID ……

VREDE …..   GELUK …..

LIEFDE …. ?

Er zou ont-dekt kunnen worden dat alles waar je
ten diepste naar op zoek bent er al IS !

 

 

De ontdekking dat vrijheid, vrede, geluk en liefde altijd,

volledig en onveranderlijk, aanwezig IS in ons wezen

en onafhankelijk IS van welke ervaring dan ook

is de grootste ontdekking die gedaan kan worden in het leven.